שלום לכולם,

מצ"ב החלטת הוועדה הסופית שהתקיימה ב-13/4/2011.

כאמור התוכנית הובאה שוב לדיון ואושרה . כמו כן, רוב התנאים הנמצאים בהחלטה כבר מולאו ולכן הוסרו מדרישות הועדה.

אנו מאמינים כי התנאים להיתר הבניה ימולאו תוך 30 יום.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה