שלום לחברי הקבוצה,

הרינו לעדכנכם כי עקב חוסר תיאום בין האדריכל לעירייה בקשר עם עדכון תוכנית החפירה הוציאה העירייה צו הפסקת עבודה זמני. הנושא בטיפול בהול של האדריכל הקונסטרוקטור וחברת הניהול. כשיוסר צו הפסקת העבודה, תבוא הודעה.

בברכה,

קפיטל גרופ