חברי קבוצת הדואר 8 שלום,

 

בימים אלה הסתיים שלב פרסום התב"ע לפרויקט.

 

הוגשו 2 התנגדויות סה"כ, האחת, הוגשה ע"י הנגר בקומת הקרקע והשנייה, ע"י בעלי הבניין המצוי בעורף הפרויקט שלנו (ההתנגדויות מופיעות במסמכי הפרויקט).

 

אנו מתאמים פגישה בין חברי הנציגות, מנהל הפרויקט, אדריכל הפרויקט ועו"ד יהודה מועלם לבחינת ההתנגדויות והערכות להם.

 

סביר להניח, כי לשם ייצוג בוועדת התנגדויות נשכור שירותיו של עו"ד חיצוני המתמחה בנושא זה. במקביל, אנו מפעילים לחץ בעירייה לצורך קביעת מועד וועדה לדיון בהתנגדויות בהקדם האפשרי.ניידע מיד עם קבלת תאריך לדיון כאמור.

 

חשוב לציין, כי כמעט בכל תב"ע מופקדת מוגשות התנגדויות כאלה ואחרות. דעתם של דני ואלון הרצוג כי ההתנגדויות שהוגשו הן חסרות בסיס ותוסרנה בוועדת ההתנגדויות.

 

נעדכן מיד עם קבלת תאריך לדיון.

 

בברכה, 

קפיטל גרופ