שלום לחברי מגדל הספורט ב"ש,

מצ"ב אישור על תשלום אגרות הבנייה כעת נותר לשלם את אגרות מי 7 בכדי שנוכל להתקדם לשלב החפירה והבנייה.

רוכשים אשר טרם העבירו את הכספים שנדרשו לחשבון הנאמנות מתבקשים לעשות כן בהקדם.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה