תמונות מהשטח של אופן 1 חדרה שכונת הפארק מה - 5.9.14

תמונות מהשטח של אופן 1 חדרה שכונת הפארק מה – 5.9.14